Veszélyhelyzet ideje alatt lejárt hivatalos okmányok

Veszélyhelyzet ideje alatt lejárt hivatalos okmányokról szóló 2021. évi CXXX. törvény módosítása

A magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos,
a) 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy
b) 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró hivatalos okmány, ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is 2022. június 30-ig érvényes.

A 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél 2022. június 30-ig érvényes.

Megjelent 88/2022. Magyar Közlöny

Önfoglalkoztatók egyszeri támogatás elszámolási határideje

Önfoglalkoztatók egyszeri támogatás elszámolási határideje

Megjelent Magyar Közlöny 88/2022-as számában.

2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény módosítása 96. § A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (4) bekezdés alkalmazásában az önfoglalkoztatók egyszeri kompenzációs támogatásában részesült személy a vállalkozását nem szüntetheti meg 2022. június 30-ig.

Beszámoló lap beküldési határideje: 2022.07.08.