2021.09.18.

PTK módosítások

Hatálybalépés dátuma: 2022.01.01.

Pótbefizetés:
A Ptk-módosítás a korlátolt felelősségű társaság körén túl, valamennyi (nem tőzsdére bevezetett) gazdasági társaság esetében lehetővé teszi a pótbefizetés előírását a létesítő okiratban.
Az egyszemélyes társaságok a létesítő okirat (alapító okirat) módosítása nélkül is lehetőséget kapnak a pótbefizetés elrendelésére.
Módosítás lehetővé teszi,, hogy a fel nem használt pótbefizetés ne kerüljön automatikusan visszafizetésre a tagok részére, hanem annak sorsáról másként is dönthessen a legfőbb szerv.

Bt-t, illetve Kkt-t a tag halála esetén:
Továbbra is 6 hónapos határidőt lesz a bejelentésre, de jogvesztés nélkül és nem fog a társaság automatikus megszűnni. Az új tag belépéséig törvényességi felügyeleti intézkedés lesz. Ha társaságban csak kültag marad, akkor annak felelőssége a beltagéval azonossá válik addig, amíg az új beltag be nem lép a társaságba.


Pénzbeli hozzájárulás:
Alakuláskor a pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsájtására az új szabályozás alapján a véghatáridő a nyilvántartásba vételtől számított második teljes (12 hónapos) üzleti évről készült beszámoló elfogadásától számított harmadik hónap vége.

bérszámfejtés, adótanácsadás, könyvelés