2021.10.02.

Családi SZJA

Megjelent a családi kedvezményre jogosult magánszemélyek többlet személyi jövedelemadó kedvezménnyel kapcsolatos korm.rendelet ( 560/2021 IX.30.)

A főbb tudnivalókat összefoglaltuk pontokban.

– A kedvezmény összege maximum a 2020. december hónapjára a KSH által közzétett bruttó átlagkereset 12x-nek az adója lehet. Ez számszerűsítve: 449.400×12 hó x 15%= 808.920. A rendelet szerint kerekítve 809.000.- Ft/év.
– Az Szja tv. szerinti összevont (adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalap 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét 809.000,- Ft-ig nem köteles a magánszemély megfizetni.
– A kedvezményt nem csak az kérheti, aki a családi kedvezményt veszi igénybe, hanem mindenki, aki családi kedvezményre jogosult.
– Az eddigi megszokott és a többlet szja kedvezmény érvényesítésének sorrendje:

1., a több gyermeket nevelő anyák kedvezménye ( 4 gyermekes édesanyáknál teljes szja kedvezmény)
2., személyi kedvezmény
3., első házasok kedvezménye
4., családi adó és járulékkedvezmény
5., és ha ezen kedvezmények figyelembevétele után marad még az adóból levonás utáni rész, akkor erre a fennmaradó összegre lehet érvényesíteni a többlet kedvezmény visszatérítést.

– A kedvezményt a teljesség igénye nélkül a következő jövedelmeknél lehet figyelembe venni:
• munkaviszonyból származó bérjövedelem
• munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítést kapott;
• külszolgálatért kapott jövedelem
• más bérjövedelem (pl. táppénz, álláskeresési járadék, gyed, keresetpótló támogatás)
• más nem önálló tevékenységből származó jövedelem;
• más nem önálló tevékenységgel kapcsolatban kapott költségtérítés;
• önálló tevékenységből (pl. ingatlan-bérbeadás, megbízási díj) származott jövedelem;
• egyéni vállalkozói kivét vagy átalányadós jövedelem
• mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem;
• adóköteles kamatjövedelme, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kifizetése, borravalója, praxisjog értékesítéséből származó jövedelem
• Ekho jövedelem
• Kisadózó is jogosult

– Amennyiben az adóhatóság részére rendelkezésre állnak a szükséges adatok, úgy előleg kiutalása kérhető. Az előlegre nyilatkozatot kell majd kitölteni, melyet az adóhatóság részére vissza kell küldeni. Nyilatkozat neve: „VISSZADO”. Beküldési határidő: 2021.12.31.
Beküldés módja elektronikus formában vagy postai úton lehetséges. A nyilatkozat várhatóan 2021.10.31.-én fog megjelenni a Nav honlapján.
Amennyiben az adóhatóság részére rendelkezésre állnak a szükséges adatok ( kifizetők adatszolgáltatása, a nyilatkozat, MÁK igazolások), úgy az előleget kiutalja, melynek határideje: 2022.02.15. A kiutalt előleggel az szja bevallásban, tervezetben el kell számolni, azokban a kifizetők által levont adóelőleget csökkentő tételeként kell szerepeltetni.

– Aki nem tölti ki a nyilatkozatot és ezáltal nem kér előleg folyósítást, úgy az eddig megszokott éves szja bevallásában fogja tudni érvényesíteni a többlet személyi jövedelemadó kedvezményt. Kiutalás az ART szerint hibátlan bevallás benyújtását követő 30 napon belül.

– KATA adózók is élhetnek a többlet kedvezménnyel, maximum a kisadózót terhelő kata összeg 25%-ig. Ez számszerűsítve egy havi 50.000 Ft-ot fizető katásnál 150.000 Ft-ot jelent. Szünetelő KATA adózó a szünetelés hónapjait nem veheti figyelembe. Ugyanígy azon hónapokat sem lehet, melyekre a veszélyhelyzet miatt hivatalból törölték a KATA adót.
Kisadózó adózó kedvezmény érvényesítésének sorrendjére a fentebb felsorolt sorrend vonatkozik, feltéve, ha a kisadózó rendelkezett személyi jövedelemadó kötelezettség alá eső jövedelemmel.
Amennyiben volt személyi jövedelemadó adóköteles jövedelme is, akkor a 2021. év tekintetében a bevallásban, bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja előleget növelő tételként kell figyelembe venni.

Azon magánszemélyek, akiknek többféle adóalap-kedvezményük is van, vagy akiktől év közben kevés szja-előleget vont le a kifizető, azok körültekintően járjanak el a magánszemélyek többlet kedvezmény előleg kiutalásának kérésénél, mert előfordulhat, hogy az előleg miatt egy részét vissza kell fizetnie a végleges bevallás beadásakor 12 %-os kamat megfizetése mellett. Lehetőség van előleg kikérése helyett arra is, hogy mielőbb elkészíti az adóbevallását és azt az adóhivatal részére megküldi.

szja adókedvezmény