2021.10.27.

Üzleti és csekély értékű ajándék

Magánszemély részére
Adómentesen adhatók az alábbiak:
 
 A kifizető által ugyanazon magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott
a) a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet,
b) kulturális szolgáltatás igénybevételére (muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére) szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díja az adóévben legfeljebb – az a) és b) pont szerinti juttatási körben külön-külön – a minimálbért meg nem haladó értékben, feltéve, hogy a belépőjegy, bérlet – a magánszemélynek ki nem osztott (nem juttatott) belépőjegyek, bérletek visszaváltása kivételével – nem visszaváltható, továbbá azzal, hogy nem adómentes az említett juttatásokra szóló utalvány;
 
Adófizetési kötelezettség mellett:
2., Csekély értékű ajándék: Adóköteles, járulékbevallást kell beadni majd, illetve adófizetési kötelezettség keletkezik a juttató részéről.
Csekély értékű ajándék az Szja-törvény 70.§. meghatározása szerint a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás Ez 2021 adóévben 16.740 FT. Évente legfeljebb egy alkalommal lehet adni, s ennek az 1,18-szoros értéke után 15 százalék személyi jövedelemadót és 15,5 % szochót kell fizetni a kifizetőnek.
 
3., Ajándéktárgy: Ha egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát, egyes meghatározott juttatásnak minősül [szja-törvény 70. § (6) bekezdés b) pont]: ” az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető – jóhiszemű eljárása ellenére – nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát);”
Az érték 1,18-szorosa után 15% személyi jövedelemadó és 15,5% szochó fizetési kötelezettség van a kifizetőnek. Nem adható készpénzt helyettesítő fizetőeszköz, például utalvány vagy ajándékkártya.
 
Abban az esetben, ha a csekély értékű ajándék vagy az ajándéktárgy értéke meghaladja a fenti kedvezőbb adózási értéket, úgy a teljes ajándék értéke bérjövedelemként adózó juttatásnak fog minősülni, mely után a munkavállaló részéről 15% személyi jövedelemadó, 18,5 % Tb járulék, a munkáltató oldaláról pedig 15,5% szochó és 1,5% szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettség keletkezik.
 
 
Üzleti partner részére:
 
Üzleti ajándék  értéke bármennyi lehet. Alapesetben az üzleti ajándék értékének 1,18-szorosa után 15% személyi jövedelemadó és 15.5% szochó fizetési kötelezettsége van a juttatónak. Covid-19 koronavírus világjárvány miatt 2021.12.31.-ig az üzleti ajándék után szochót nem kell fizetni a kifizetőnek.